XXI Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2020-10-20, godz. 15:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Podjęcie uchwał w sprawie:

a.zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 r.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 paź...)

b.zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2039

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 paź...)

3.Zamknięcie obrad sesji