XVIII Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2020-07-27, godz. 13:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 26.06.2020 r.

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 r.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 lip...)

b)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2039

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 lip...)

c)zaciągnięcia przez Gminę Gnojnik długoterminowej pożyczki

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 lip...)

d)nadania honorowego obywatelstwa gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 lip...)

e)zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojnik przeprowadzenia kontroli

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 lip...)

f)nieodpłatnego przyjęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonej w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 630/1

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 lip...)

g)nieodpłatnego przyjęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonej w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 631/1

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 lip...)

h)uchylenia Uchwały Nr XVII/151/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 lip...)

6.Wolne wnioski i informacje.

7.Zamknięcie obrad sesji.