XVII Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2020-06-26, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 30.04.2020r. i z 29.05.2020r.

4.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 r.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2039

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

c)nabycia działek nr 591 oraz 602 położonych w Zawadzie Uszewskiej w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

d)określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gnojnik w roku szkolnym 2020/2021

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

e)umorzenie zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji dla LKS „Pagen” Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

f)rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

g)wyznaczenia aglomeracji Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

5.Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6.Wolne wnioski i informacje.

7.Zamknięcie obrad sesji.