XVI Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2020-05-29, godz. 07:45

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany uchwały Nr XV/132/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców, będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gnojnik, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29...)

4.Zamknięcie obrad sesji