XIII Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2020-01-13, godz. 15:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany uchwały Nr XI/110/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Gnojnik.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 13...)

4.Zamknięcie obrad sesji