IX Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2019-09-24, godz. 17:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 r.,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24...)

b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2040,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24...)

c)Uchwała emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24...)

d)Uchwała za udzieleniem dotacji dla OSP w Żerkowie

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24...)

4.Zamknięcie obrad sesji.