VIII Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2019-08-08, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 26.06.2019 r.

4.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych i zaproszonych gości.

5.Zapytania i wnioski sołtysów.

6.Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

7.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 r.,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 08...)

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2040,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 08...)

c)uchylenia Uchwały Nr VII/73/2019 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 08...)

d)planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 08...)

8.Wolne wnioski i informacje.

9.Zamknięcie obrad sesji.