1 Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2024-05-07, godz. 12:00

1.Otwarcie obrad.

2.Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.

3.Złożenie ślubowania przez radnych.

4.Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Wójtowi Gminy przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.

5.Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.

6.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Gnojnik.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: po...)

7.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gnojnik.

8.Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad Sesji.

9.Zakończenie obrad.