XLV Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2023-02-27, godz. 15:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Gnojnik na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 lut...)

3.Zamknięcie obrad sesji.