XLIII Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2022-12-28, godz. 13:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 25 listopada 2022r. oraz z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2022r. 

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych oraz zaproszonych gości.

6.Zapytania i wnioski sołtysów.

7.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2022 rok,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 gru...)

b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2039,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 gru...)

c)nabycia 1/2 udziału w zabudowanej działce nr 524 położonej w miejscowości Gosprzydowa w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 gru...)

d)ustalenia wynagrodzenia Wójta.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 gru...)

8.Informacja na temat działań dotyczących DK75.

9.Informacja dotycząca zadań inwestycyjnych realizowanych w roku bieżącym.

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Zamknięcie obrad sesji.