XXXVIII Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2022-06-28, godz. 14:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Uroczyste wręczenie nagród dla uzdolnionych uczniów Gminy Gnojnik

3.Przyjęcie porządku obrad

4.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2022 r.

5.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

6.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych oraz zaproszonych gości

7.Zapytania i wnioski sołtysów

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany uchwały budżetowej

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 cze...)

b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 cze...)

c)udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojniku

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 cze...)

d)określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gnojnik w roku szkolnym 2022/2023

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 cze...)

e)nabycia 1/2 udziału w działce nr 524 położonej w miejscowości Gosprzydowa w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 cze...)

f)nabycia działki nr 81/2 położonej w miejscowości Uszew w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 cze...)

9.Wolne wnioski i informacje.

10.Zamknięcie obrad sesji.