XXIX Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2021-08-18, godz. 15:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany uchwały budżetowej gminy Gnojnik na 2021 rok,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 sie...)

b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2039,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 sie...)

4.Zamknięcie obrad sesji.